Boto Tech

за козметични салони: (10415) 10 ml
за козметични салони: (10416) 50 ml

Boto Tech

Ефект: особен мезопрепарат-миорелаксант, който няма аналози за ефективна терапия на мимически бръчки, произведен въз основа на модерната технология биоконюгиране (предаването на генетичен материал от една бактериална клетка на друга, когато те са в пряк контакт), която оказва целенасочено избирателно действие и висока биоактивност, стабилност и биодостъпност на пептидите-миорелаксанти. Има мощен ефект върху синтеза на колаген, подобрява макрорелефа на кожата, еластичността и хидратацията. Съдържа пептид, който е ключов елемент в регенерацията на извънклетъчния матрикс. Стимулира производството на протеазни инхибитори и синтеза на интегрини, а също така подтиска металопротеиназите, които разрушават колагена. Има селективно миорелаксиращо действие (подтиска свиването на мускулите, отговорни за появата на мимическите бръчки). Намалява дълбочината на бръчките и напълно премахва фините бръчици, прави кожата млада и еластична.

Състав: палмитол хексапептид-19, палмитол трипептид-28, ацетил тетрапептид-17, колоидна платина, силициев ацетил хептапептид-9, колоидно злато, палмитол хептапептид-18, палмитол хексапептид-52.

Приложение:  използва  се  при  мезотерапия  с  микро  игли,  електропорация,  апаратна  козметика.